Thea Kwee

Orthopedagoog-generalist, BIG-geregisteerd

Over mij

In 1983 afgestudeerd in de orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen met als specialisatie Leerstoornissen en opgeleid door prof. dr. J.J. Dumont, oprichter van de Stichting Dyslexie Nederland.

Ik ben gespecialiseerd in diagnostiek bij kinderen, jongeren en volwassenen met complexe leerproblematiek en heb ruime ervaring in alle typen onderwijs.

Ik ben als orthopedagoog-generalist opgenomen in het BIG-register (79050060231) en lid van NVO en NIP.

 

Doelgroep

Kinderen, jongeren en volwassenen met leerproblematiek.

 • Leerlingen die naast (een vermoeden van) dyslexie ook nog een andere leer- of ontwikkelingsstoornis hebben, bijvoorbeeld een aandachtstekortstoornis zoals ADD of ADHD, een taalontwikkelingsstoornis of ASS.

 • Leerlingen die - bijvoorbeeld door meerbegaafdheid - op de basisschool niet (extreem) zwak presteren en niet in aanmerking komen voor de vergoede dyslexiezorg via de Gemeente.

 • Leerlingen waarbij door een leerstoornis (of een vermoeden hiervan) onduidelijkheid is over het te geven schooladvies.

 • Leerlingen die pas in het voortgezet onderwijs - bij het aanleren van de vreemde talen en bij het langer en ingewikkelder worden van de te lezen teksten - problemen krijgen.

 • Leerlingen die vastlopen met het rekenen of problemen hebben met andere (school)vaardigheden zoals aandacht, geheugen, taakaanpak, planning etc.

 • Volwassenen die in hun werk of opleiding vastlopen door een mogelijk achterliggende leerstoornis.

Diagnostisch onderzoek

Als ouders de indruk hebben dat de leerprestaties van hun kind achterblijven bij hun intellectuele mogelijkheden, kan een diagnostisch onderzoek uitwijzen wat er aan de hand is en wat eraan kan worden gedaan. Wanneer een leerstoornis over het hoofd wordt gezien is er namelijk een grote kans dat het leervermogen van een kind wordt onderschat. Naast verlies van talent kan dit leiden tot emotionele problematiek zoals een laag zelfbeeld, verminderd schoolplezier, onzekerheid, faalangst en motivatieproblemen.

Uitgangspunten en werkwijze

Diagnostiek zo uitgebreid als nodig, maar zo kort als mogelijk voor het beantwoorden van de onderzoeksvraag.
 • Het onderzoek wordt altijd door mijzelf uitgevoerd en niet uitbesteed aan minder ervaren, minder gekwalificeerde of minder specifiek geschoolde medewerkers.

 • De school wordt – steeds in overleg met ouders – zoveel als nodig en mogelijk is bij het onderzoek betrokken. Omdat er geen contracten met gemeentes zijn vindt er ook geen uitwisseling van gegevens plaats.

 • Tijdens een vrijblijvende telefonische intake wordt besproken welke vragen u graag beantwoord wilt hebben, of ik daar de meest geschikte persoon voor ben en welke kosten daarmee gemoeid zullen zijn.

 • De wachttijden zijn kort en er kan rekening worden gehouden met school- en werktijden.

 • Het onderzoek vindt plaats in het leescafé van Boekhuis De kleine Tovenaar, Hoekstraat 3, 6042 KH Roermond.

Contactformulier